đỉnh lư trái đào bằng đồng xưa , đồng rất dày , cao khoảng 20 -25 cm, rộng khoảng 20 cm, chân có 4 chữ hán , còn đủ chân thân nắp , mình cũng có 1 số đồ su tầm bằng đồng khác a e nào có nhu cầu tới giao lưu trao đổi