Điện thoại: 0976998016

Địa chỉ: 572B/25A_Khóm Bình Đức 5_P.Bình Đức_Tp Long Xuyên