GL Tựơng Đồng Nữ Thần MT Đông Dương Cao 24,3 CM
LH. ‎0912246452