Bằng đồng đỏ,ai thích trang trí,trung bày thì alo e