Đồng ta , sơn thếp vàng xịn , cao 110 cm , nặng 350 kg , chuẩn đồ