Em mới đào được BÌnh bát tiên này với 2 con gà.Lúc đầu về màu xẫm đen sau khi rửa thì nó như vậy nè!!! Nhờ mấy bác thẩm định dùm em xem nó có phải thật hay giả, có từ thời nào hay ko?