Đồng ta xịn , cao 55 cm , nặng 30 kg , chuẩn đồ cũ