Trình làng Âu Bạc cánh sen Chăm Pa

Chất liệu Bạc
Hoa văn chạm lá bồ đề, cánh sen
Cao 7cm, đk 12,9cm