[IMG]data/attachments/130/130402-fe46e74d45662da27c92dd2a51bd7975.jpg[/IMG]

bán cặp bình hoa bằng đồng xưa cổ , bình song công, cao khoảng 40 cm, đường kính miệng bình khoảng 20 cm , mỗi cái nặng khoảng hơn 3 kg, dưới chân có 4 chữ HÁN , ĐỒ đúc thủ công toàn khối , còn nguyên vẹn , hàng rất hiếm và ít có , chuẩn xưa , đặt biệt trên bình có mạ vàng , cả 2 cái cùng đúc 1 giai đoạn cùng niên chế , BÁN GIAO LƯU A E NÀO ĐAM MÊ ĐỒ XƯA CỔ