Kính phố
Giao lưu
Tượng đồng cụ Đạt Ma, thần sắc, cao 25 cm. Giá: 1.2 triệu ( chưa phí ship)