Đỉnh lục giác tích long lân quy phụng

.cao 35cm . Ngang 26cm lành tít đt : 0902.70.80.80