Ông cụ câu cá của Việt Nam.Mất giỏ cá và cần câu,chỉ còn nón lá ,áo tơi
Đây là hàng còn sót lại của đầu thập kỷ 80s.Chưa bị phân kim để lấy vàng
Thời 80s này kg ai mua bán Cổ Vật,nên rất nhiều món đồ quý giá chỉ được
đem đi phân kim để lấy vàng!....