Chuông gió đồng Tầu cố Đúc có Đá quý và Sừng
LH. ‎0912246452