Khánh đồng cổ R. 29,5 CM cao 22 CM dầy 6 Ly
LH. ‎0912246452