Kính phố

Giao lưu
Bức tượng Lã Vọng , thần thái, cao 15 cm. Giá: 850k ( chưa phí ship)