Em giao lưu mấy chiếc ấm Samova của Nga

Số 1: Ấm Samova mới nguyên chưa dùng lần nào, loại 3 lít cao 36cm, còn nguyên dây điện din và giấy hướng dẫn sử dụng.
Giá: 2 tr
2. Ấm Samova loại 3 lít cao 33cm kiểu dáng cổ, còn dây điện din
Giá: 1,5tr