Sư tử đồng đúc kt dài 38cm cao 32cm nặng 5kg 1con .

Điện thoại: 0941370769
Địa chỉ: Ha Noi


Điện thoại: 0941370769
Địa chỉ: Ha Noi