giao lưu cái bàn ủi con gà như hình phần dưới bằng đồng phần nắp trên và con gà tay cầm bằng sắt

giá 300k

bạn nào cần vui lòng call 01212111220

vui lòng call trực tiếp vì it online