Giao lưu tượng Apsara xưa; chất liệu đồng; đk như hình; lành. Ai yêu alo hay nt ‎0987004939.