Cặp chân đèn cầy cao 14,5cm đk 9cm bằng đồng giá 180k
Cặp chân đèn cầy thấp cao 10,5cm đk 6,5cm giá 150k