5 khai trà xưa; chất liệu Chì; đk 12cm x 7cm; 1 cái nứt còn 4 cái lại lành.
giá: alo