ĐỈNH CỔ NHỊ THẬP BÁT TÚ CAO 51 CM
LH. 0912. 246. 452