Đỉnh xông trầm, bằng đồng, cao 13,5cm, đỉnh lân, thân 2 bên chạm song long chầu nhật.