giao lưu 1 cái cân xưa bằng đồng

Điện thoại: 01655957572
Địa chỉ: Tây hồ Hà nội

Em giao lưu 1 cái cân xưa toàn bộ bằng đồng cỡ to, không biết của nước nào.
Giá: 750 nghìn


Điện thoại: 01655957572
Địa chỉ: Tây hồ Hà nội