Lư Tuyên Đức!Cao 7,7cm.Đường kính miệng 13cm.Nặng 1kg55.