Giao lưu cùng ace đỉnh xông trầm xanh quai hai con tỳ hưu cao 17cm rộng 17cm nặng 1kg giá 950k