Phước Lộc Thọ bằng đồng, cao 13cm, nặng 2kg, lành tít. kính các bác.