Đĩa đồng xưa: Vượt ngàn trùng sóng

Điện thoại: 0987583768
Địa chỉ: Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội

Giao lưu
Đĩa đồng xưa: Vượt ngàn trùng sóng, hàng châu Âu, đường kính 25 cm. Giá: 650k ( chưa phí ship)


Điện thoại: 0987583768
Địa chỉ: Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội