Đôi long mã sơn thếp

Điện thoại: 0989 066 571
Địa chỉ: hà nội

Đôi long mã sơn thếp
kt: D:180cm, R:40cm, C:160cm
Hình ảnh ngựa tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, mau mắn và còn là biểu tượng thành công (mã đáo thành công).
Quý khách thực sự có nhu cầu xin liên hệ qua 0989 066 571 miễn trả lời tin nhắn!
Hình ảnh rồng tượng trưng cho sự vượt trội tột bậc và còn là biểu tượng quý nhân.Điện thoại: 0989 066 571
Địa chỉ: hà nội