Đồng ta xịn , cao 68 cm , cả bộ nặng 150 kg , chuẩn đồ cũ