Quả pháp lam xưa , hàng làm bằng tay , rất nặng , đường kính 33 cm , cao 22 cm , xuất xứ nhà quan lại cung đình huế xưa