Ông cao nhất 80 cm , thấp nhất 40 , đông ta xịn , cả bộ nặng 450 kg , chuẩn đồ cũ