Cồng chiêng đẹp, hơn 200 năm tuổi, bộ gồm 12 chiếc (lớn nhất có đường kính 1.2 m) gồm ba (3) chiêng và chín (9) cồng
Giá bán 150 triệu (free ship).
ĐT: 0975503503


Ae nào quan tâm xin liên hệ