bán cặp chân đèn LONG QUI HẠT, BẰNG đồng cồ xưa, cao từ 25 - 30 cm, đồ sưu tầm rất chuẩn, đồ sách tay, dưới chân có 4 chữ HÁN , đồ THỜI NHÀ MINH, bán giao lưu a e gần xa