Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Sim gọi miễn phí, sim gọi miễn phí 10 phút chỉ 94.000đ/tháng

  SIM SỐ ĐẸP - SIM SỐ ĐẸP MIỄN PHÍChương trình gọi 10 phút MIỄN PHÍ của MobifoneThời gian đăng ký từ 01/06 đến 30/06/2013CMND tỉnh đều được = 5 số

  Các bạn vào đây để chọn số nhé: http://simsomienphi.com/ GIAO DỊCH TOÀN QUỐCTất cả sim đồng giá 160K/Sim nhé
  Lựa chọn các hình thức khuyến mãi sau:
  Miễn phí cuộc gọi tớiSố phút miễn phí/ 1 tháng
  Khuyễn mãi Data
  Cước thuê bao hàng thángCT1​
  Mobiffone,VNPT (Tại tỉnh, TP Đ.Ký)

  1500 phút/tháng​
  Không có
  94.000đ/thángCT2​
  Mobifone, Vinaphone, VNPT (TQ)
  1500 phút/tháng​
  Không có
  194.000đ/thángNếu không tham gia khuyến mãi thuê bao hàng tháng 49.000 đồng/tháng, gọi bao nhiêu tính bấy nhiêu
  - Đăng ký được gọi khuyến mãi 12 tháng đến 30/06/2014
  Xem thêm tại:
  http://SimsoMienphi .com/​
  Điều kiện:

  - Cá nhân: Chỉ cần CMND


  New Nhận đăng ký toàn quốc, tỉnh nào cũng được

  - Công ty: Bản sao CMND Giám đốc+Giấy phép KD và Giám đốc đóng dấu và ký tên vào hợp đồng

  Lưu ý: Bản photo kèm bản chính đối chiếu.

  Up một vài số cho ACE tham khảo:

  0932.331.778 0903.44.61.44 0932.33.69.11 0932.339.446 0903.44.81.44 0932.33.42.11 0936.005.446 0936.00.65.00 0932.33.29.11 0934.669.445 0902.11.52.00 0932.22.90.11 0934.553.445 0902.11.45.00 0932.22.76.11 0932.337.115 0932.22.50.77 0932.22.58.11 0932.220.445 0936.00.14.77 0936.33.29.00 0936.115.224 0934.66.80.77 0936.33.19.00 0936.003.224 0934.66.50.77 0936.22.39.00 0934.662.334 0934.66.46.77 0936.11.93.00 0934.664.223 0934.66.14.77 0934.66.76.00 0934.448.223 0934.44.98.77 0934.66.32.00 0936.332.770 0934.44.93.77 0934.66.14.00 0904.551.880 0934.44.92.77 0934.55.46.00 0903.443.770 0934.44.05.77 0934.55.43.00 0902.228.110 0936.11.37.55 0934.44.81.00 0902.225.440 0936.11.26.55 0934.44.64.00 0902.113.660 0936.00.91.55 0934.44.39.00 0903.228.557 0936.00.47.55 0934.44.38.00 0904.557.006 0934.66.37.55 0934.44.14.00 0902.117.446 0934.66.32.55 0932.33.86.00 0902.110.446 0934.66.02.55 0932.33.64.00 0903.448.335 0934.44.31.55 0903.44.97.00 0903.442.335 0934.44.21.55 0903.44.94.00 0903.441.665 0932.33.60.55 0903.44.78.00 0903.227.445 0932.33.48.55 0903.44.65.00 0902.117.445 0932.33.46.55 0903.22.65.00 0903.448.004 0932.33.07.55 0903.22.08.00 0903.446.224 0936.11.43.44 0902.22.14.00 0902.226.114 0934.55.93.44 0902.11.42.00 0902.220.774 0934.55.39.44 0903.22.05.99 0902.118.224 0932.33.63.44 0903.44.34.77 0903.443.772 0932.33.50.44 0903.44.03.77 0904.556.001 0932.22.18.44 0903.22.48.77 0904.554.771 0936.22.41.33 0903.44.23.55 0904.553.441 0936.11.87.33 0903.44.18.55 0903.446.551 0936.11.70.33 0902.22.07.55 0903.442.771 0936.11.37.33 0902.11.79.55 0902.228.771 0936.11.07.33 0903.22.53.44 0902.223.771 0934.66.75.33 0903.22.31.44 0902.115.446 0934.66.50.33 0902.22.52.44 0902.119.445 0934.66.17.33 0902.22.18.44 0902.119.553 0934.55.82.33 0902.11.71.44 0932.221.445 0934.44.26.33 0902.11.25.44 0936.337.229 0936.22.45.11 0904.55.74.33 0936.330.449 0936.00.97.11 0904.55.64.33 0903.44.87.33 0934.66.48.11 0904.55.48.33 0903.44.68.33 0934.55.28.11 0903.44.94.33
  0934.44.32.11 0903.44.92.33  Và còn hàng ngàn số nữa, chọn số online tại:
  http://simsomienphi.com/

  SIM SỐ ĐẸP - SIM SỐ ĐẸP MIỄN PHÍChương trình gọi 10 phút MIỄN PHÍ của MobifoneCMND tỉnh đều được = 5 số

  Các bạn vào đây để chọn số nhé: http://simsomienphi.com/ GIAO DỊCH TOÀN QUỐCTất cả sim đồng giá 160K/Sim nhé
  Lựa chọn các hình thức khuyến mãi sau:
  Miễn phí cuộc gọi tớiSố phút miễn phí/ 1 tháng
  Khuyễn mãi Data
  Cước thuê bao hàng thángCT1​
  Mobiffone,VNPT (Tại tỉnh, TP Đ.Ký)

  1500 phút/tháng​
  Không có
  94.000đ/thángCT2​
  Mobifone, Vinaphone, VNPT (TQ)
  1500 phút/tháng​
  Không có
  194.000đ/thángNếu không tham gia khuyến mãi thuê bao hàng tháng 49.000 đồng/tháng, gọi bao nhiêu tính bấy nhiêu
  - Đăng ký được gọi khuyến mãi 12 tháng

  Xem thêm tại:
  http://SimsoMienphi .com/

  Điều kiện:

  - Cá nhân: Chỉ cần CMND


  New Nhận đăng ký toàn quốc, tỉnh nào cũng được

  - Công ty: Bản sao CMND Giám đốc+Giấy phép KD và Giám đốc đóng dấu và ký tên vào hợp đồng

  Lưu ý: Bản photo kèm bản chính đối chiếu.

  Up một vài số cho ACE tham khảo:

  0932.331.778 0903.44.61.44 0932.33.69.11 0932.339.446 0903.44.81.44 0932.33.42.11 0936.005.446 0936.00.65.00 0932.33.29.11 0934.669.445 0902.11.52.00 0932.22.90.11 0934.553.445 0902.11.45.00 0932.22.76.11 0932.337.115 0932.22.50.77 0932.22.58.11 0932.220.445 0936.00.14.77 0936.33.29.00 0936.115.224 0934.66.80.77 0936.33.19.00 0936.003.224 0934.66.50.77 0936.22.39.00 0934.662.334 0934.66.46.77 0936.11.93.00 0934.664.223 0934.66.14.77 0934.66.76.00 0934.448.223 0934.44.98.77 0934.66.32.00 0936.332.770 0934.44.93.77 0934.66.14.00 0904.551.880 0934.44.92.77 0934.55.46.00 0903.443.770 0934.44.05.77 0934.55.43.00 0902.228.110 0936.11.37.55 0934.44.81.00 0902.225.440 0936.11.26.55 0934.44.64.00 0902.113.660 0936.00.91.55 0934.44.39.00 0903.228.557 0936.00.47.55 0934.44.38.00 0904.557.006 0934.66.37.55 0934.44.14.00 0902.117.446 0934.66.32.55 0932.33.86.00 0902.110.446 0934.66.02.55 0932.33.64.00 0903.448.335 0934.44.31.55 0903.44.97.00 0903.442.335 0934.44.21.55 0903.44.94.00 0903.441.665 0932.33.60.55 0903.44.78.00 0903.227.445 0932.33.48.55 0903.44.65.00 0902.117.445 0932.33.46.55 0903.22.65.00 0903.448.004 0932.33.07.55 0903.22.08.00 0903.446.224 0936.11.43.44 0902.22.14.00 0902.226.114 0934.55.93.44 0902.11.42.00 0902.220.774 0934.55.39.44 0903.22.05.99 0902.118.224 0932.33.63.44 0903.44.34.77 0903.443.772 0932.33.50.44 0903.44.03.77 0904.556.001 0932.22.18.44 0903.22.48.77 0904.554.771 0936.22.41.33 0903.44.23.55 0904.553.441 0936.11.87.33 0903.44.18.55 0903.446.551 0936.11.70.33 0902.22.07.55 0903.442.771 0936.11.37.33 0902.11.79.55 0902.228.771 0936.11.07.33 0903.22.53.44 0902.223.771 0934.66.75.33 0903.22.31.44 0902.115.446 0934.66.50.33 0902.22.52.44 0902.119.445 0934.66.17.33 0902.22.18.44 0902.119.553 0934.55.82.33 0902.11.71.44 0932.221.445 0934.44.26.33 0902.11.25.44 0936.337.229 0936.22.45.11 0904.55.74.33 0936.330.449 0936.00.97.11 0904.55.64.33 0903.44.87.33 0934.66.48.11 0904.55.48.33 0903.44.68.33 0934.55.28.11 0903.44.94.33
  0934.44.32.11 0903.44.92.33  Và còn hàng ngàn số nữa, chọn số online tại:
  http://simsomienphi.com/

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  24
  Chuyên nhận làm sim gọi miễn phí 3 mạng

  Tha hồ mà gọi - tha hồ mà tám cùng bạn bè người yêu

  Sim số cặp giống nhau đến 9 số

  Chỉ có tại http://simmienphi.info/

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Chuyên nhận làm sim gọi miễn phí 3 mạng

  Tha hồ mà gọi - tha hồ mà tám cùng bạn bè người yêu

  Sim số cặp giống nhau đến 9 số

  Chỉ có tại http://simmienphi.info/

 4. #4
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  5
  Chuyên nhận làm sim gọi miễn phí 3 mạng

  Tha hồ mà gọi - tha hồ mà tám cùng bạn bè người yêu

  Sim số cặp giống nhau đến 9 số

  Chỉ có tại http://simmienphi.info/

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  uuuupppppppppppp
  bán sim 3g mobifone khuyến mãi 1Gb x 12 tháng giá chỉ 150k chi tiết tại đây
  Yahoo: ductoan689 - Www.vienthong689.com

Các Chủ đề tương tự

 1. Bán nhà gần vincom q9 ( cách 5 phút )
  Bởi tym trong diễn đàn Làng Nhà Đất
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-08-2016, 07:05 AM
 2. Bác sĩ ưu tú: 30 phút cấp cứu 7 bệnh nhân nguy kịch
  Bởi nguyenngoc20 trong diễn đàn Làng Tin Tức
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-27-2016, 09:26 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-01-2015, 02:16 PM
 4. Kể lại phút heo rừng lao đến cắn nát chân người dân
  Bởi nhumotcongio trong diễn đàn Làng Chợ Trời
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-02-2015, 04:57 AM
 5. Gọi cơn buồn ngủ chỉ trong vòng 1 phút?
  Bởi celadon trong diễn đàn Làng Tin Tức
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-10-2015, 07:03 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •