Bộ đỉnh ngũ lân, khảm tam khí ,cực cổ và xưa ,đỉnh tàu nếu muốn biết thêm thông tin thì alo cho em đang hết tiền muốn bán nha