Mài khuôn Mitachi MGS-50 cổ dài
Điện 100,cs 6A,23000min,mũi 6ly.mũi dài chi mấy bác làm góc sâu.giá 650k

Điện thoại: 01285868568
Địa chỉ: 56/19 kp2,đường TX25,p.Thạnh Xuân,Q.12Điện thoại: 01285868568
Địa chỉ: 56/19 kp2,đường TX25,p.Thạnh Xuân,Q.12