Cao 45 cm , đồng ta xịn , nặng 15 kg , sơn thếp vàng xịn , chuẩn đồ