Hi mọi người.
đồ này của mình cần bán. ai có nhu cầu trả giá nhé. 3 tượng phước lộc thọ bang đồng và 1 cặp sung bò tót. khoảng 31cm

Thanks