e có người quen hiện có 1 nồi đồng của thời xưa, nặng 1 cách kỳ lạ. Nên người quen nhờ e muốn rao dùm người ấy để bán, nếu ai quan tâm thì liên hệ qua sdt : 0988542219 hoặc fb/duclekl95 . mail: thaiducprokl@gmail.com.
xem qua ảnh: