Cần bán 1 ấm trà Long Phụng bằng đồng.
Nguồn gốc: Đào được trong rừng
Tình trạng: chưa được giám định
Các bác nào có nu cầu liên hệ 0917.131.030
Ai biết nguồn gốc ấm trà cũng xin chỉ giáo. thank u