Mình cần bán bộ lư đồng cổ thời Minh cách đây hơn 500 năm tuổi như hình ảnh đính kèm