Các bác định giá giúp em với ạ. 1 bộ em nó 9 cái.
Bác nào đẹp trai khoai to thì em gả luôn ạ.