E có bức tranh đồng xin giao lưu với mọi người
Nghe đồn là được đục bằng thủ công
A Chị e nào quan tâm xin liên hệ
Bức tranh đồng xưa đục "Kim Quy" rất đẹp
Kích thước 30cmx15cmGiá Giao Lưu: 300k
ĐT: 01273100735