Chảo đồng xưa
Đánh bóng mới.
Đk 26cm- nặng 0,7kg.
Ae nào quan tâm xin liên hệ


Call 0933504666