- Đồng Hồ (Watch) : Orient SK Crystal 21 Jewels Mặt Lửa.
- Phiên Bản : Japan Super Deluxe.
- Đời : Chém Cạnh.
- Máy : Automatic/Tự Động.
- Chất Liệu Dây : Stainless Steel/Thép Không Gỉ.
- Chất Liệu Vỏ : Stainless Steel/Thép Không Gỉ.
- Chất Liệu Đáy : Stainless Steel/Thép Không Gỉ.
- Chất Liệu Mặt Kính : Hard Glass/Kính Cứng.
- Mặt Đáy : "Water Resistant : All Stainless Steel Orient Y469135A-4B CA".
- Size : 40 (Chưa Tính Núm).
- Độ Dày : 13mm.
- Kích Thước : 40 x 47.
- Chức Năng Khác : Lịch Thứ Ngày,Kim Dạ Quang,La Bàn.

[IMG]data/attachments/78/78548-8cb8f709d276cbb20115b44fd81526f5.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/78/78549-8b9f4e2804fe35f715e1240cce89421d.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/78/78550-938dd2a3b221ada880d503b9b28a47f7.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/78/78551-e749ae80997fe2727ff2f3807f89fcf9.jpg[/IMG]