Liễn thờ cửu huyền thất tổ thờ gia tiên giá tốt
tấm bài vị cửu huyền thất tổ
bằng đồng hiện nay thờ trong gia đình người việt rất nhiêu vì chất lượng tốt,bền giá thành rẻ hơn so với làm bằng chất liệu khác.
Liễn thờ cửu huyền thất tổ có hai dạng miếng hoặc bộ nếu bộ thì dạng đại tự và cuốn thư,tất cả được trạm bằng phương pháp thủ công truyền thống.
Chữ thờ gia tiên chúng tôi trạm bằng chữ việt ,bức tranh thờ cửu huyền thất tổ khi chúng tôi làm song đánh bóng phủ lớp bảo vệ đặc biệt nên bền mãi theo thời gian.không gian thờ cúng bằng đồng nhằm tôn vinh vẻ trang nghiêm nơi thờ gia tiên nên.
DD:0934.877.869

Bộ tranh thờ cửu huyền thất tổ