Thoạt nhìn thau đồng chỉ có đặc điểm hoa văn bình thường vói hai tay cầm.Nhưng khi chế nước vào rồi,dùng hai tay xoa xoa lên 2 tay cầm của thau sẽ thấy nước bắn lên rất kỳ lạ.Phụ nữ khi xoa ko những nước bắn lên mà còn nghe thấy tiếng reo.Đàn ông khi xoa chỉ thấy được nước bắn lên thôi.