Em không có chút kiến thức nào về những loại đồ xưa hay cổ... Cao nhân có ghé qua đây xin để lại vài dòng giúp em!
Hàng này không mua bán vì không phải của em...