chén Thánh bằng đồng mạ vàng có niên đại hơn 300 năm do Cha cố tặng đem lại may mắn sức khỏe thịnh vượng nhưng đi xuất cảnh không mang theo được nên bán rẻ